A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Лебединської міської ради Сумської області

Інституційний аудит

Інституційний аудит – це  зовнішнє оцінювання діяльності школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та управлінських процесів.  Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати  культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

План інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти на 2021 рік 


Структура інституційного аудиту

 1. Оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти, що здійснюється шляхом оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти за такими основними напрямами:
  • оцінювання освітнього середовища
  • оцінювання педагогічної діяльності
  • оцінювання здобувачів освіти
  • оцінювання управлінської діяльності
 2. Комплексна зовнішня перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

Що оцінюють під час аудиту

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • створення безпечних і комфортних умов навчання та праці
 • забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
 • забезпечення інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
 • використання системи оцінювання, спрямованого на моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти (йдеться про те, щоб кожен вчитель дивився на учня в динаміці
 • спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти
 • постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників
 • налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти
 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

 • наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
 • формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Як відбувається аудит?

Інституційний аудит починається з підготовчої роботи

Вивчення матеріалів

За 10 днів до його проведення експерти вивчають ті матеріали, які відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» мають бути розміщені на сайті закладу.

Підготовка до аудиту

Потім готується проєкт наказу і керівникові закладу надсилається письмове повідомлення про те, що в конкретний термін відбудеться інституційний аудит.
Разом із повідомленням надсилається опитувальний аркуш, в якому є питання, на які треба відповісти ще до початку роботи експертної групи. Зокрема, щодо проведення самооцінювання – керівник повинен зазначити, на якому рівні, на його думку і на думку його колективу, перебуває заклад.

Робота експертної групи

Склад експертної групи залежить від кількості працівників у конкретному закладі освіти. Якщо школа з невеликою кількістю учнів – група налічує не менше трьох осіб, якщо велика – експертів може бути до 12. Від кількості працівників закладу залежить і термін перебування експертної групи в закладі. Якщо в школі працює до 50 працівників, аудит триватиме не більше 5 робочих днів. Якщо більше – то до 10 робочих днів.

Результати аудиту

За результатами аудиту кожний заклад отримає висновки і рекомендації. В останній день перебування експертної групи у закладі освіти складається акт, який підписує керівник. У разі виявлення порушень вимого законодавства буде видано розпорядження щодо їх усунення.

Що школа отримує за результатами аудиту

 • висновок про якість освітньої діяльності та управлінських процесів
 • рекомендації щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Крім того, у висновку буде прописано, на якому з рівнів наразі перебуває школа:

 • високому
 • достатньому
 • на рівні, що вимагає покращення
 • низькому.

Наші експерти вперевнені, що в інституційному аудиті рівень – це не вирок, а поштовх до руху вперед, до вдосконалення та підвищення якості освітньої діяльності.

Рекомендації містять пропозиції для закладу освіти та його засновника, сформульовані на підставі Висновку, щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення ефективної роботи та сталого розвитку закладу освіти


Хто проводить аудит

Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти та незалежні освітні експерти, серед яких — педагоги, директори та заступники директорів шкіл з усієї України. Таким чином, школу оцінюють не лише держава, а й ті, хто безпосередньо працюють у системі освіти


Хто залучається до проведення аудиту

Освітні експерти — це досвідчені педагоги, які пройшли спеціальне навчання та підготовлені до оцінювання школи за критеріями інституційного аудиту. Всі експерти мають педагогічну освіту та працюють у школі не менше 5 років.

Можуть залучатися і працівники органів управління освітою, але лише до проведення комплексної перевірки

Коли чекати аудит

Аудити проходитимуть у школах кожні 10 років. Частіше таке оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи засновника або ж самого директора, педагогічного колективу чи наглядової ради школи. Також позаплановий аудит може бути в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, що підтверджено результатами незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти, проведеного відповідно до законодавства


Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти викладено в новій редакції

Зміни зумовлені необхідністю унормувати проведення інституційного аудиту в умовах карантинних обмежень чи інших надзвичайних обставин.

Дистанційно можуть відбуватися такі методи збору інформації, як:

 • опитування учнів, їхніх батьків та вчителів;
 • спостереження за проведенням навчальних занять;
 • вивчення документації.

Крім того, доповнено критерії та індикатори оцінювання діяльності закладу освіти щодо рівня організації дистанційного навчання. Експертна група вивчатиме, наскільки ефективно вчителі застосовують:

 • цифрові технології;
 • електронні освітні платформи;
 • форми організації освітнього процесу.

Водночас строк перебування експертів у закладі незмінний: п’ять або десять робочих днів. Обидві сторони під час інституційного аудиту мають право на аудіо-, фото- і відеофіксацію.

Служба та її територіальні органи консультуватимуть заклади освіти з питань проведення інституційного аудиту, щоб крок за кроком досягати спільної мети — доступна і якісна школа.

Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти затверджено у новій редакції наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти» від 30.04.2021 № 493.


 

Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти 

«Абетка для директора» 1-ше видання 

«Абетка для директора» 2-ге видання

 

Вхід для адміністратора